Go to the top


Bart Wattez

Osteopathie / Kinesitherapie

Filosofie

Persoonsgebonden behandeling

De patiënt staat centraal! Iedere persoon heeft zijn eigen hulpvraag en doelstelling in zijn revalidatie. Om hieraan te voldoen wordt er zo veel mogelijk ‘hands-on’ met de patiënt gewerkt en indien nodig een aangepast oefenprogramma uitgewerkt.

Belasting vs belastbaarheid

In de huidige maatschappij wordt de mens aan heel wat stress-factoren blootgesteld. Deze stressoren bevinden zich naast het fysieke steeds meer en meer op emotioneel, biochemisch,… vlak.
Het doel van de behandeling is de belastbaarheid van de patiënt te vergroten zodat deze een beter antwoord kan bieden op de belasting die dagelijks van hem gevraagd wordt.
Dit vraagt een begeleiding die zich vaak niet beperkt tot één discipline, maar vereist ook een analyse vanuit verschillende invalshoeken: osteopathie, kinesitherapie, voedingsbegeleiding, podologie, applied kinesiology…

Oorzakelijk werken- persoonsspecifieke behandeling

Hierin wordt getracht om de primaire oorzaak achter de klacht aan te pakken. In eerste instantie dient vaak de mobiliteit van een aantal structuren genormaliseerd te worden.
Het onderhouden van de gewonnen mobiliteit en stabiel bewegen over dit amplitudo kunnen enkel bereikt worden via een persoons specifiek oefenschema.

Kinesitherapie

Kinesitherapie betekent letterlijk: therapie (behandelen) door te bewegen. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de behandeling van het lokale letsel. Elke klacht vereist zijn eigen methodische aanpak:

STABILISATIETRAINING EN RUGSCHOOL

Ons spiersysteem moet ons skelet ondersteunen, maar ook dynamische bewegingen mogelijk maken. Voor beide functies bestaat er een specifiek spiersysteem. Enerzijds een globaal spierstelsel dat instaat voor bewegingen, anderzijds een lokaal ‘corset’ dat de stabiliteit van de gewrichten waarborgt.

Omdat we tijdens onze dagtaak regelmatig geconfronteerd worden met statische houdingen (zitten, staan, …) is het lokale, stabiliserend stelsel van groot belang.

Bij een gebrekkig functionerend corset zien we ter hoogte van de gewrichten een overmatige beweging. Dit noemen we instabiliteit. Het is als het ware 'speling' op het gewricht wat kan zorgen voor vroegtijdige slijtage of irritatie van het omliggende weefsel met pijn als gevolg.

Chronische, aspecifieke, lage rugpijn ontstaat vaak niet als gevolg van één geïsoleerd probleem en gaat vaak samen met een totale deconditionering.
Naast de behandeling van de symptomen, is een oorzakelijke behandeling dus van essentieel belang.

SPORTKINESITHERAPIE EN SPORTSPECIFIEKE TRAINING

Met sportkinesitherapie bedoelen wij zowel de behandeling als preventie van het sportletsel in al zijn facetten.
Op basis van een gericht klinisch onderzoek wordt er een individueel behandelplan opgesteld. Elke blessure is immers verschillend. De sporter, van welk niveau ook, zal individueel begeleid worden doorheen heel de revalidatie in een aangename, dynamische praktijksfeer.

Net zoals bij rugklachten ligt een beperkte mobiliteit en/of stabiliteit vaak aan de basis van een (chronische) blessure. Zo kan een speerwerper schouderklachten ontwikkelen ten gevolge van een gebrekkige stabiliteit of een spieronevenwicht thv het schouderblad.
Daarnaast worden ook andere aspecten als lenigheid, kracht, coördinatie geëvalueerd. Het is duidelijk dat een lichaam maar zo sterk is als zijn zwakste schakel en dat een blessure niet als een geïsoleerd probleem kan en mag beschouwd worden.

Om blessures te behandelen wordt een oefenprogramma opgesteld. Binnen deze oefenprogramma's wordt sport specifiek en functioneel getraind, zodat u kunt herstellen tot op uw oorspronkelijk sportniveau.

Osteopathie

Osteopathie is een manuele therapie die zich toelegt op het herstellen van een verstoord mechanisch evenwicht binnen het lichaam. Ze is complementair in die zin dat ze aanvullend bestaat op de reguliere geneeskunde.

De osteopaat maakt gebruik van de anatomie, de biomechanica en de fysiologie van het menselijke lichaam om de functie en beweging van de verschillende weefsels te onderzoeken en te behandelen.

Een bewegingsbeperking van deze weefsels veroorzaakt een verstoorde doorbloeding en/of zenuwgeleiding. Dit kan leiden tot het verstoren van het evenwicht waarin het menselijk lichaam functioneert.

Voor deze dysbalans tracht het lichaam een compensatie te vinden. Wanneer geen compensatie meer mogelijk is, manifesteert zich een klacht. Deze klacht kan op een andere plaats optreden dan waar de oorzaak van die klacht zich bevindt.

Veel gestelde vragen

Wordt osteopathie terugbetaald?

Sedert 1 januari 1999 betalen de meeste ziekenfondsen verstrekte osteopathiezorgen onder welbepaalde voorwaarden terug, en dit binnen het kader van de vrijwillige bijkomende vrije verzekering.
Per consultatie wordt 10 tot 12,5 euro terugbetaald en dit voor 4 à 5 behandelingen per jaar. Enkel behandelingen bij erkende osteopaten worden terugbetaald.

Wat betekent D.O.

D.O. betekent ‘Diploma in Osteopathie’. Na het succesvol afronden van een opleiding in de osteopathie en het indienen van een thesis kan men de graad D.O. behalen.
D.O. staat garant voor een goed, degelijk opgeleid osteopaat. Deze titel stelt de osteopaat in staat zich te laten erkennen bij de verschillende mutualiteiten, waardoor de patiënt terugbetaling geniet.

Is een voorschrift van de arts nodig?

Neen. Om een afspraak te maken met een osteopaat D.O. is geen verwijzing van een arts vereist. De osteopaat neemt indien nodig contact op met de arts.

Wat is het verschil tussen osteopathie, manuele therapie, chiropraxie en kinesitherapie?

Chiropraxie is ontstaan uit de osteopathie. Chiropraxie behandelt vooral de wervelkolom d.m.v. manipulaties.
Manuele therapie is een onderdeel van osteopathie. Manuele therapeuten zoeken enkel bewegingsverliezen in het bewegingsapparaat (botten en spieren).
Kinesitherapie houdt zich voornamelijk bezig met revalidatie en lokale behandeling.

Osteopathie zoekt naar de oorzaak van het probleem en onderzoekt en behandelt daarvoor drie lichaamssystemen: het pariëtaal systeem (botten, spieren, pezen, gewrichten, wervels,…), het visceraal systeem (organen met hun fascia, bloedvaten, lymfevaten, en zenuwen), het craniosacraal systeem (de schedel en de wervelkolom met daarin het hersenvocht, de vliezen en het centraal zenuwstelsel).
Een osteopaat benadert de patiënt op een holistische wijze en werkt enkel met zijn handen.

Hoe ontstaan bewegingsverliezen?

Bewegingsverliezen ontstaan door oorzaken van buitenaf of door processen in het lichaam zelf. Te grote krachten van buitenaf (harde val, kneuzing, operatie, botbreuk, tandheelkundige ingreep,…) tasten de kwaliteit van de weefsels aan. Dit leidt tot verhardingen van deze weefsels.
Processen vanuit het lichaam zelf verlopen ingewikkelder: Erfelijkheid kan hierbij een rol spelen. Sommige mensen hebben van nature een hardere of stuggere bouw. Ontstekingen in weefsels kunnen littekens of verhardingen nalaten.
Overbelasting door verkeerde voeding kan uiteindelijk leiden tot ophoping van gifstoffen, waardoor weefsels verharden. Gevoelens en emoties kunnen op subtiele wijze organen en weefsels beïnvloeden. Langdurige stress en spanning zetten o.a. de (bij)nieren en darmen onder druk. Lever en gal hebben het zwaar te verduren als ergernis, irritatie of woede niet kan worden geuit. Dit zijn enkele dagelijks voorkomende emoties die een negatief effect kunnen hebben als ze lang blijven bestaan.